top of page
ra quân mùa dân vận 2014
ra quân mùa dân vận 2014

trước đây tôi cũng có làm web rồi nhưng không biết đăng hình ảnh hay thông tin  như thế nào.... Xem tiếp

ra quân mùa dân vận 2014

ngày nào cũng có công ty web gọi mời làm mà tôi không làm, may mắn khi học xong khóa học tôi có thể... xem tiếp

từ sau khóa học tôi có thể tự làm thêm nhiều website khác và tự điểu chỉnh... xem tiếp

tôi đang có ý định mở thêm mảng kinh doanh thiết kế website cho những đơn vị chưa có...  xem tiếp

bottom of page